BHV is een term die in veel bedrijven regelmatig voorkomt. Het staat voor bedrijfshulpverlening. Dit is wanneer werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een bedrijf. Om goede hulp te bieden, moet je wel weten wat je moet doen als er een ongeval is, zonder de kennis kan helpen zelfs gevaarlijk zijn en het ongeval verergeren. In een BHV cursus kunt u leren om deze hulp te bieden.

Wat is de taak van een BHV-er?

Het is de taak van een BHV-er om schade bij calamiteiten te voorkomen als de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en eventuele bezoekers gevaar dreigt te lopen. Als voorkomen niet mogelijkheid is, moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden. Onder de taken van een BHV-er vallen:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en het bestrijden van een brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Als BHV-er doet u dus een cursus om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Een BHV cursus is nodig om alle handelingen die u moet doen, goed te leren uitvoeren.

De eisen aan een BHV-er

Wanneer u bedrijfshulpverlener gaat aanstellen in het bedrijf, zijn er wel een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden:

  • De BHV-er moet beschikken over een goede BHV cursus goed uit te voeren.
  • Het is verstandig om de BHV-er eens per jaar een herhalingscursus te laten doen.
  • Het spreiden van de BHV-ers over verschillende locaties en afdelingen maakt dat hulp altijd snel ter plaatse is.
  • Zorg dat er altijd genoeg BHV-ers zijn, ook wanneer mensen op vakantie zijn, moeten er voldoende BHV-ers aanwezig zijn in het bedrijf.
  • Het verplichten van werknemers om een BHV cursus te doen, helpt vaak niet. Vrijwillige deelname is effectiever.
BHV cursus in uw bedrijf?