Het invorderen van achterstallige betalingen bij debiteuren is geen makkelijke taak. Maar het afhandelen van kwijtscheldingen kan nog veeleisender zijn. Hier gaat veel kostbare tijd van ambtenaren aan verloren vooral als er een groot aantal kwijtscheldingsverzoeken tegelijk arriveren. Een manier om de werkdruk te verminderen is door deze kwijtschelding uit te besteden.

Detachering

Misschien de beste manier om dit te doen is door gedetacheerden te ontvangen op je werkvloer. Dit zijn gecertificeerde experts die tussen jouw personeel komen te zitten om de werkdruk te verminderen, om capaciteit vrij te maken en om de operatie te stroomlijnen. Deze gedetacheerde is op de hoogte van alle kenmerken van jouw branche, weet hoe hij mensen moet aanspreken, kan de huidige werknemers coachen en begeleiden en zo het aantal verzoeken weer terug naar normale hoogte brengen. Het grote voordeel hiervan is uiteraard dat deze persoon aanspreekbaar is omdat hij zich tussen jouw personeel bevind.

Flexibel

Het uitbesteden van kwijtscheldingen is positief want het is flexibel. Je kan hulp krijgen alleen als er een piek is, maar ook continue. Je kan het beginnen en afronden zoals en wanneer je zelf wilt. En bovendien valt er regelmatig nog wat te leren van een extern persoon die je komt helpen.

Andere voordelen van uitbesteden

Over het algemeen kan kwijtschelding afhandelen voordeliger zijn als je het uitbesteed. Dit is uiteraard alleen als je er zelf niet aan toe komt. De experts kunnen de verzoeken beoordelen, berekeningen uitvoeren, de aanvrager informeren en bezwaarschriften behandelen. Ze zijn ook in staat om rekening te houden met eventuele afwijkende regelgevingen. Nadat alle details over de uitbesteding met het desbetreffende bureau zijn besproken, kunnen de experts in principe alles van je overnemen en op jouw manier. Dus, laat de werkdruk niet onnodig oplopen en neem wat tijd van je ambtenaren terug door het afhandelen van kwijtscheldingen uit te besteden.

Kwijtschelding afhandeling uitbesteden?