Brand is op elke werkplek een risico dat zoveel mogelijk ingeperkt dient te worden. Echter de ene werkplek brengt meer risico’s met zich mee dan de andere. Een kantoorbaan heeft nu eenmaal wat minder inzichten met betrekking tot de brandveiligheid nodig dan een baan in bijvoorbeeld zware industrie, zoals bijvoorbeeld oliewinning, gaswinning, offshore, etc.

Een vakgebied apart

Het voorkomen van brand in zware industriële settings is een vakgebied apart. Er komt namelijk heel wat bij kijken om veiligheid te garanderen bij een tak van sport die van natuurlijk risico’s met zich meebrengt. De brand veiligheidswacht is belast met het veilig houden van werkplekken die per definitie eigenlijk niet veilig zijn, of in ieder geval minder veilig dan de gemiddelde kantoorbaan.

Analyse, actie en analyse

Eigenlijk bestaat de taak van de veiligheidswacht voornamelijk uit het analyseren en wegen van de brandveiligheid. Hierop worden vervolgens actiepunten op ondernomen, om vervolgens verder te gaan met de analyse. De aard van de industrie is nu eenmaal zodanig dat men constant de vinger aan de pols moet houden, wil men veiligheid kunnen garanderen. Brandpreventie is dus niet een kwestie van eenvoudigweg regels naleven. Het is een kwestie van regels naleven, regelgeving wegen, verbeterpunten spotten, doorvoeren en zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hetgeen zij moeten doen om brand te voorkomen.

Als er toch geblust moet worden

Behalve de focus op preventie zal de veiligheidswacht ook alles in het werk stellen om te zorgen dat  de juiste maatregelen zijn getroffen voor het geval er toch iets misgaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zorg dragen voor voldoende ademhalingstoestellen of blusapparaten.

Omdat veiligheid het allerbelangrijkste is

De veiligheidswacht verricht letterlijk levensreddend werk door calamiteiten voor te zijn. Hiermee dragen ze voor een zeer groot deel bij aan de algehele veiligheid in de zware industrie.

Voorkomen is beter dan blussen